Przedszkole językowe Świdnica

Nowość! Od września 2023 roku wprowadzamy w naszym przedszkolu innowacyjną metodę nauczania – Leo English. Zapewnia ona podopiecznym doświadczenie języka angielskiego poprzez wykorzystanie wszystkich zmysłów, aby mogły naturalnie chłonąć wiedzę. Dzieci jeszcze aktywniej uczestniczą w zajęciach, czerpiąc radość z nauki, jednocześnie rozwijając swoje umiejętności językowe w efektywny sposób. 

Szkoła Językowa na wczesnym etapie rozwoju dziecka

Stosowana w przedszkolu metoda nauki języka angielskiego Leo English skupia się na stworzeniu środowiska, które umożliwia dzieciom naturalne przyswajanie języka angielskiego na wczesnym etapie rozwoju. Metoda ta wykorzystuje elastyczność umysłu i dużą aktywność ruchową charakterystyczną dla dzieci w wieku przedszkolnym. Zajęcia są wzbogacone różnorodnymi bodźcami sensorycznymi, co ma za zadanie utrzymać zainteresowanie i stworzyć pozytywne skojarzenia z nauką. Metoda korzysta z innowacyjnych narzędzi, takich jak aplikacja mobilna, robot EMYS, czy mówiący długopis TING, które pomagają w utrwalaniu zdobytej wiedzy. Więcej o metodzie przeczytasz TUTAJ

Skuteczna nauka

„Dzieci, które zaczynają w bardzo wczesnym wieku uczyć się języka obcego, potrafią lepiej zrozumieć własny język ojczysty, jako że stają się świadome istnienia języka jako takiego. Ich kulturalny światopogląd jest szerszy niż u dzieci jednojęzycznych, którym często wydaje się, że w świecie liczy się jedynie ich język, kultura i zwyczaje. Wprowadzenie języka obcego do świata dziecka pomaga rozwinąć tolerancję dla ludzi z innych kręgów kulturowych, co w dalszej perspektywie przyczynia się do międzynarodowego porozumienia”.


Renzo Titone „Bilingual Education as a Big Game” („Dwujęzyczna edukacja jako wielka gra”).

Bazując na naturalnej metodzie w nauczaniu dzieci wykorzystujemy zarówno ich zdolności językowe, jak również wizualno-przestrzenne, ruchowe, muzyczne oraz interpersonalne. Dzieci uczą się języka obcego wszystkimi zmysłami. Już od pierwszych zajęć komunikacja między dzieckiem a lektorem odbywa się w języku obcym.

Kursy mają ulubioną przez dzieci formę zabawy. Nieodłącznymi elementami spotkań są gry, piosenki, rymowanki, projekty plastyczne. Wykorzystując rożnego rodzaju pomoce edukacyjne, plakaty tematyczne, materiały audio/video zachęcamy dzieci do komunikowania się w języku obcym. Stosujemy dużą ilość powtórek, tak, aby każde dziecko zapamiętało wprowadzony materiał.

Kursy językowe dla dzieci w wieku 2.5 – 4 lat

Program nauczania jest ściśle dopasowany do wieku dzieci w grupie oraz poziomu ich

znajomości języka. Brak umiejętności czytania i pisania oraz ograniczona umiejętność dyscypliny

i koncentracji przez dłuższy czas wymuszają specyfi czne podejście do nauczania. W takich

grupach rozwijamy głownie sprawność rozumienia słuchowego, powtarzania słow i zwrotow oraz

umiejętność stosowania ich w kontekstach tematycznych.

Przykładowe umiejętności jakie może nabyć dziecko w tym wieku:

 • przedstawianie się,
 • reagowanie na prośby i polecenia (wstań proszę, idź, usiądź)
 • określanie cech przedmiotow (kolory, kształty)
 • liczenie,
 • nazywanie zwierząt, zabawek

Kursy językowe dla dzieci w wieku 4 - 6

W tych grupach kładziemy nacisk na rozumienie ze słuchu i wypowiedzi ustne. Sprawność

mowienia obejmuje zadawanie podstawowych pytań oraz udzielanie prostych odpowiedzi „tak”

lub „nie”. Krotkie dwu-, trzyzdaniowe wypowiedzi dotyczą poznanego zakresu tematycznego.

Dzieci uczą się m.in.:

 • opowiedzieć o sobie i rodzinie w kilku zdaniach,
 • prawidłowo reagować w typowych sytuacjach komunikacyjnych

(witaj, jak się masz?, ile masz lat ?

 • dalszych nazw dot. przedmiotow codziennego użytku, pogody, części ciała

Kursy językowe dla dzieci w wieku 6 – 8 lat

W grupach dzieci od 6 do 8 lat możliwy jest już rozwoj czterech sprawności językowych:

 • rozumienie ze słuchu obejmuje rozumienie dłuższych poleceń lektora, sensu zawartego

w prostych opowiadaniach oraz sytuacjach komunikacyjnych, informacji,

 • mowienie obejmuje formułowanie prostych, kilkuzdaniowych wypowiedzi, poprawne

budowanie pytań i odpowiedzi,

 • czytanie obejmuje wyrazy, zdania i krótkie teksty,
 • pisanie obejmuje przepisywanie według wzoru oraz pisanie po śladzie.

Kursy językowe dla dzieci w wieku 8-10 lat / 11-12 lat

W tych grupach rozwijamy rownolegle podane wyżej cztery sprawności językowe:

 • rozumienie ze słuchu obejmuje odnajdywanie informacji z kontekstu i prawidłowe reagowanie

na nie,

 • mowienie obejmuje formułowanie nieco dłuższych wypowiedzi z użyciem znanego słownictwa,

nawiązywanie i podtrzymywanie prostej rozmowy,

 • czytanie obejmuje ogolne rozumienie tekstu oraz zapamiętywanie szczegołow,
 • pisanie obejmuje samodzielne pisanie wyrazow zdań i krotkich wypowiedzi.

KreatywnA Nauka

rozmowy

ZABAWA

SŁuchanie

z miłości do rozwoju

Zapisując swoje dziecko do ABRACADABRA

wybieracie Państwo doskonały, sprawdzony sposób, by opanowało ono język obcy na wysokim poziomie. Dbamy również o to, by zajęcia te nie były dla dzieci żmudnym obowiązkiem ale również doskonałą wszechrozwijającą zabawą i przygodą

ADRES

ul. Podchorążych 4 (biuro główne, dyrekcja)
ul. Jagiellońska 5
ul. Kilińskiego 35a
58-100 Świdnica

Godziny Otwarcia

Poniedziałek – Piątek
6.30 – 16.30

Telefony

517 356 147 
(Podchorążych – dyrekcja)

74 668 31 13 (Jagiellońska)
74 668 34 01 (Kilińskiego)

Zapisy do Przedszkola trwają cały rok

Zapisując swoje dziecko do ABRACADABRA w Świdnicy wybieracie Państwo doskonały, sprawdzony sposób, by opanowało ono język obcy na wysokim poziomie. Dbamy również o to, by zajęcia te nie były dla dzieci żmudnym obowiązkiem ale również doskonałą wszechrozwijającą zabawą i przygodą. W Świdnicy mamy trzy placówki.

Zapisując swoje dziecko do ABRACADABRA wybieracie Państwo doskonały, sprawdzony sposób, by opanowało ono język obcy na wysokim poziomie. Dbamy również o to, by zajęcia te nie były dla dzieci żmudnym obowiązkiem ale również doskonałą wszechrozwijającą zabawą i przygodą.

Przydatne miejsca:

Muzyka w tle

Jesteśmy tutaj dla Was! Napisz do nas z pytaniem, klikając poniżej

Napisz do nas
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google